Politica privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR)

Garanția noastră:

Datele tale vor fi procesate pentru plata, îmbunătățirea și garantarea serviciilor oferite de noi. Aceste date sunt stocate într-un mediu securizat.

Datele personale vor fi transmise membrilor rotarynord.ro și vor fi folosite în softurile de facturare, plăți, întregistrări la webinarii și în scopuri publicitare. Legea Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, “General Data Protection Regulation” (denumit în continuare “GDPR”) a intrat în vigoare la data de 25 Mai 2016, însă își exercită efectele începând cu data de 25 Mai 2018.

Protecția datelor cu caracter personal este importantă pentru noi, așa că acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul rotarynord.ro (denumit în continuare rotarynord.ro), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Te rugăm să acorzi o atenție deosebită citirii următoarei Politici (PPDP- Politica privind Protecția datelor personale) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate și folosite informațiile tale (denumite „date personale”). PPDP explică practicile rotarynord.ro  referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiezi cu privire la modul în care informațiile tale sunt utilizate prin intermediul aplicaţiilor rotarynord.ro

rotarynord.ro va realiza întotdeauna prelucrarea acestor date în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care rotarynord.ro operează.

Prin această politică, rotarynord.ro dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal care vor pute fi colectate și prelucrate, precum și cu privire la scopurile prelucrării acestora. Totodată, utilizatorii site-ului rotarynord.ro sunt informați prin PPDP și referitor la drepturile de care aceștia beneficiază.

IDENTITATEA NOASTRĂ

Noi suntem ASOCIATIA ROTARY CLUB NORD, cu sediul în SIRIULUI 28-32 ET:3 CAM. 2A BUCURESTI SECT 1, CUI 40034010, având contul nr. RO55BTRLRONCRT0462157301, deschis la Banca Transilvania.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele personale semnifică orice informație care te pot identifica direct (cum ar fi numele) sau indirect (cum ar fi un număr de identificare unic).

Datele personale includ informații precum: numele, prenumele, adresa, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, numărul de telefon, e-mailul, profesia formarea profesională, locul de muncă, situația economico-financiară, situația familială, informații privind bunurile deținute, imagine, voce, preferințe și obiceiuri de cumpărături, obișnuințe/preferințe/comportament, conținutul generat de utilizator.

Acestea pot include și identificatori numerici unici, ca de exemplu adresa IP a computerului, adresa MAC a dispozitivului mobil și modulele cookie.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Prelucrarea datelor se referă la orice operațiune (sau set de operațiuni) efectuate asupra datelor personale cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate, ca de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Este nevoie prelucrarea datelor personale pentru a putea oferi produsele și serviciile rotarynord.ro. În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale. În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR

rotarynord.ro se obligă să respecte principiile de protecție a datelor personale prevăzute de GDPR pentru a se asigura că datele sunt:
Prelucrate în mod legal, corect și transparent;
Colectate în scopuri specificate, legitime și explicite;
Relevante, adecvate și limitate în raport cu scopurile prelucrării;
Păstrate într-o formă ce nu permite identificarea persoanelor pentru mai mult timp decât cel necesar (în funcție de scopul pentru care sunt prelucrate);
Corecte și actualizate;
Procesate conform drepturilor persoanei și într-un mod care asigură o securitate adecvată a prelucrării, în așa fel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

TIPURI DE DATE PE CARE LE COLECTĂM

Datele personale pot fi colectate atunci când vă exprimați dorința de a participa la evenimente, când creați un cont, când utilizați site-ul și alte instrumente alte acestuia, când doriți să achiziționați cursuri, când vă înscrieți la webinarii, când se se dorește încheierea de contract, când adresați review-uri sau pur și simplu când ne contactați.

Datele pe care le putem colecta sunt:

Numele, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail;
Informații detaliate ce includ data nașterii, sexul, detaliile cărții de identitate; Istoricul participării la evenimente și informații ce se referă la cursuri;
Informații referitoare la achiziții;
Informații referitoare la utilizarea site-ului nostru;
Comunicațiile făcute cu noi prin orice modalitate (apeluri, e-mailuri, scrisori, servicii de chat, rețele de socializare etc.);
Locația, inclusiv cea geografică în timp real a computerului sau dispozitivelor mobile prin GPS și adresa IP, inclusiv locațiile Wi-Fi, hotspot și gsm, dacă utilizați funcții bazate pe locație și Serviciile de localizare sunt active.

DATE PE CARE NU LE STOCĂM NICIODATĂ

Datele cardului de plată folosite de Client/Cumpărător/Utilizator nu vor fi stocate de către rotarynord.ro, ci doar de către instituția de autorizare a tranzacției sau o entitate autorizată pentru a păstra aceste date și a identifica acel card (în cazul de față: Stripe).

3D Secure este o abordare globală nouă a autentificării cumpărătorilor și vânzătorilor în tranzacțiile pe internet făcute în siguranță. Această măsură redirecționează utilizatorul pe o pagină securizată în momentul efectuării plății, unde înregistrarea fiecărui deținător de card este făcută prin atribuirea unui cod de autorizare la fiecare tranzacție online.

Toate tipurile de card sunt acceptate pentru efectuarea plăților către rotarynord.ro.

SCOPURILE UTILIZĂRII DATELOR PERSONALE ȘI PERIOADA FOLOSIRII ACESTORA

Datele personale pot fi utilizate în aceste scopuri:

Furnizarea produselor și serviciilor solicitate;
Contactarea utilizatorilor în cazul unor modificări de orice fel, ca exemplu: schimbări referitoare la programul evenimentelor, anulări, diferite modificări solicitate de utilizatori (informațiile nu sunt transmise în scop comercial și nu este posibilă dezabonarea de la acestea);
Folosirea datelor în scopuri contabile, de facturare și audit (pentru a evita activități frauduloase);
Scopuri administrative și juridice, cum ar fi: analiză statistică și de marketing, studii referitoare la satisfacția clienților, testarea sistemelor, întreținere și dezvoltare, rezolvarea de dispute și revendicări. Datele colectate pentru analize statistice și de marketing pot fi folosite în activități de profilare, iar prin furnizarea oricăror date de tip personal, vă dați acordul în mod explicit pentru folosirea acestora;
Scopuri legale: este posibilă transmiterea informațiilor personale către autoritățile guvernamentale sau organelor de aplicare a legii pentru a respecta cerințele legale;
Comunicare: folosirea datelor pentru gestionarea și îmbunătățirea serviciilor și experienței cu noi;
Furnizarea serviciilor personalizate: folosirea datelor pentru a transmite informații despre care ai putea fi interesat înainte, în timpul și după participare, dar și pentru a personaliza serviciile oferite, cum ar fi oferte speciale pentru cursuri;
Marketing: vor exista comunicate din partea noastră ce conțin informații despre cursuri, evenimente și altele prin intermediul comunicărilor online. Comunivate precum cele prin intermediul e-mailului vor avea opțiunea de abonare și dezabonare.
Procesarea datelor personale se va face doar în cazul existenței unei baze legale pentru acest lucru, această bază depinzând de motivele colectării datelor. Preponderent, procesarea datelor colectate se face pentru contractele făcute cu noi.

Alte cazuri în care putem prelucra datele personale:

Respectarea obligațiilor legale, cum ar fi cerințele contabile;În urma consimțământului utilizatorului pentru diverse scopuri, cum ar fi cel comercial;În urma intereselor legitime în funcționarea companiei (de exemplu, scopuri administrative).
Vârsta minimă pentru a oferi consimțământul este de 16 ani. Pentru cei cu o vârstă de sub 16 ani, este nevoie de consimțământul parental sau al tutorilor legali ai acestora.

Datele personale nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care acestea sunt prelucrate.

De asemenea, sunt luate în considerare și perioadele de îndeplinire a obligațiilor legale sau administrative și pentru protejarea drepturilor legale, perioade în care poate fi necesară păstrarea datelor.

Datele personale vor fi șterse sau distruse în siguranță în momentul în care nu ne sunt necesare și, totodată, încercăm minimizarea cantității de date personale colectate. În cazul în care putem asigura anonimitatea datelor personale, eliminându-se ascocierea sau identificarea cu utilizatorul, putem folosi acele date fără o notificare ulterioară.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

rotarynord.ro poate păstra datele pentru perioade de timp diferite în conformitate cu scopurile enunțate, limitate la perioada necesară atingerii acelor scopuri și obligații, care sunt apreciate ca fiind rezonabile.

Criteriile perioadei de stocare a datelor:

Achiziția de produse și servicii- pe durata relației contractuale;
Participarea la oferte promoționale- pe durata ofertei în cauză;
Contactarea pentru diverse motive- maxim 5 ani de la ultima comunicare cu noi; Creare cont- până la solicitarea ștergerii acestuia sau la 5 ani după ultima interacțiune folosind contul (de exemplu login în cont);
Marketing- până la dezabonare sau solicitarea de ștergere a datelor ori după 5 ani de la inactivitate cu orice ține de rotarynord.ro;
Modulele cookie- maxim 5 ani de la colectare, în baza consimțământului tău.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

rotarynord.ro adoptă măsuri tehnice și organizatorice pentru prelucrarea datelor, acestea fiind actualizate în funcție de cerințele GDPR, cu scopul protejării datelor personale împotriva factorilor periculoși (acces neautorizat, utilizare sau transmitere necorespunzătoare, ștergere sau pierdere accidentală, modificare neautorizată). Toți angajații și colaboratorii rotarynord.ro, precum și părțile terțe afiliate au obligația de a respecta confidențialitatea datelor personale și cerințele GDPR, conform acestei Politici.

PRELUCRAREA AUTOMATĂ DE DATE- COOKIES

Site-ul rotarynord.ro folosește identificatori tip Cookie. Pentru informare, te invităm să consulți Poitica de Cookie din rubrica destinată în acest scop.